دوستان دیگه فکر کنم باید این تاپیک رو ببندیم . و مسابقه گل های pes 11 رو شروع کنیم.:drinks: