باید بری جای اون دو تا واگن قطار.آخر بندر.بعد میله جلوی واگن اولی رو بردار تا بره بخوره به در انبار تا بتونی سرجیو رو بکشی
:yes::yes: