سلام من اولشو رد کردم ولی جایی که باید از 2 هیلیکوپتر عکس بگیرم گیر کردم اولی رو میگیرم تا به دومی نزدیک میشم میره چیکار کنم دقیق توضیح بده مرسی8O8O8O8O8O