سلام دوست عزیز
.
نام کاربری در مسیر زیر می تونید عوض کنید
[PHP]Control Panel\User Accounts\User Accounts\Manage Accounts\Change an Account[/PHP]

اسم پوشه که عوض نمیشه نام کاربری تغییر می کنه!
...