سلام

آنتن وای فای لب تاب حتی اگه کنار مودم باشه خط آنتن پر نمیبشه و هر چند دقیقه اتصال میشه باید چیکار کنم؟؟

مطمین هستم از مودم و اینترنت نیست چون با گوشی و لب تاب دیگه وصل میشم مشکلی ندارن.