دمت گرم داداش
فقط یه سوال
دقیقا با این چی کار میتونیم بکنیم؟؟؟؟
آیا یه نرم افزاره که به جای Web Plugin ساختی یا کاربرد دیگه ای داره؟؟؟