سلام

به ترفندستان خوش آمدید.

آیا با مودم دیگه ای هم روی سیستم خودتون امتحان کردید؟؟

ممکنه مودم شما خراب باشه.