درود بر شما

(تست گوشی) : یه هندزفری دیگه یا اسپیکر ـو رو گوشیتون تست کنین , بازم خاموش میشه ؟

(تست هندزفری) : هندزفری رو رو یه گوشی دیگه تست کنین