با سلام باسی که روی رم ها می نویسند ، باس استاندارد نیست .
اونها فقط حداکثر باس رو مینویسن . سیستم هم به طور پیش فرض از باس استاندارد استفاده میکنه .
برای رسیدن به این باس باید رم رو اورکلاک کنید....