Magoshare AweEraser 3


با استفاده از Magoshare AweEraser 3.4 فایل های خود را به صورت دائمی حذف کنید؛این برنامه به صورت ایمن داده ها را حذف و فضای دیسک را بازنویسی می کند تا از بازیابی اطلاعات...