رایانه های شخصی از زمانی که اولین بار در دهه 1980 به صورت لپ تاپ های سنگین عرضه شدند، راه زیادی را طی کرده اند. لپ تاپ ها به مرور زمان کوچک تر و باریک تر شده اند. اما امروز شاهد رونمایی از محصولی...