درود دوستان
اوقات بخیر
گوشی من از دیشب برای بار دوم دچار این مشکل شده. یکبار ریست فکتوری کردم درست شد، ولی باز هم این صفحه اومد. چه باید کرد؟
179886