آدرس صفحات و اهمیت آن برای موتورهای جستجو و کاربران سایت

آدرس های استاندارد در صفحات

هر وب سایت جدای از صفحه اصلی، از صفحات جانبی متعددی تشکیل شده است. بسته به نوع سیستم مدیریت محتوایی که...