تبریک فراوان . :thumbup:
عالییی بوود .
آپلودسنتر و MENTION خیلی حرفه ای هستند .


فکر میکنم این موارد نیاز به بازبینی دارند :

- هشدار دهنده پیام جدید با لوگوی ترفندستان تداخل دارند .
-...