سلام شما اول باید ایپی ولید یاpublicاون سیستم رو بدست بیارید سایت گوگل همـ میتونه خیلی کمکت کنه و برنامه هایی هستند که شما میتونی با کمی تمرین در دستورات اونها به اون سیستم کانکشن برقرار کنی و اعمال...