درود
برادر من وقتی شبکه میشه
به هر یوزر معمولا دسترسی خاص میدن
قرار بود شبکه کنن بعد شما دسترسی داشته باشید ک هیچی
احیانا بتونید نگاه کنید صد درصد یا رمزگذاری هستن یا اصلا یوزر و رمز ادمین رو...