من امتحان کردم تمام فلش ها و وسایل اضافی سیستم رو جدا کردم و برای یک روز از برق کشیدم و بعد سیستم رو روشن و شروع به نصب ویندوز کردم من هم ویندوز ام کاملا با این ارور stop 0×0800700... پاک شده بود این...