سلام .من میخوام برم رو قسمت مولتی پلیر تا میام کلیک کنم روش از بازی میاد بیرون .مشکل چیه؟