شرکت مایکروسافت از کاربران ویندوز خواسته است تا از مرورگر «اینترنت اکسپلورر»، به دلیل مشکلات امنیتی جدید استفاده نکنند.
از مرورگر «اینترنت اکسپلورر» استفاده نکنید، غول بزرگ فناوری دنیا، مایکروسافت...