شما برین به جای windows98/windows me بزارین روی windows 95 مشکلتون حل میشه برای من که کار کرد هیچ مشکلی هم نداره