سلام

در قسمت مشخص شده در تصویر پسوند (فرمت) فایل خروجی رو تغییر بدید.ببینید باز هم صدا مشکل داره یا خیر.
179369