برای محاسبه تخفیف، درصد مورد نظر رو از 100 کم میکنیم و جواب بدست اومده رو در عدد مورد نظر محابسه میکنیم.

تخفیف= درصد-۱۰۰
تشدید= درصد+۱۰۰

مثلا کالای 30000 تومانی با 70% تخفیف : ۱۰۰ منهای ۷۰...