تبدیل فارسی مشکل داره

فیلدهایی که در فارسی مشکل دارند رو که مشخص می کنم و تبدیل رو می زنم فایل اکسل فقط هدر ها ساخته میشه و پیام زیر نشون داده میشه

---------------------------...