سلام

به ترفندستان خوش آمدید.

نرم افزار تست شد، هیچ مشکلی برای نصب وجود نداره.