اول سلام به تمام اعضا
چه جوری می تونم تمام درایوها را در dos ببینم
چی در dos تایپ کنم