برای اجرای بازی ها به سیستم نیمه حرفه ای نیاز دارین که کلان هفت و هشت میلیون میشه!
با این بودجه چارتومن هم به پای اون نمیرسه :|