برندسازی و استراتژی برندینگ که بسیار مورد توجه کسب وکارها قرار می گیرد چگونه امکان پذیر خواهد بود. تجارت الکترونیکی در بستر طراحی سایت، حس اعتماد و وفاداری مشتریان را بیش از قبل دشوارتر نموده است....