بازی پاک کرده و دوباره نصب کنید اگر مشکل لوگین شدن از dns و یا vpn استفاده کنید