سلام

همه ی پردازنده های سندی بریج و آیوی بریج قابلیت اورکلاک رو ندارند اما میشه از قابلیت توربو اونها استفاده که به صورت خودکار فعاله

برای اورکلاک این پردازنده ها هم باید از مادربوردهایی...