باید یک سی دی ویندوز بخرید و شروع به نصب ویندوز کنید هنگام نصب ویندوز خودتان به راحتی میتوانید پاتیشن بندی کنید ضمنا پروندن داس لازم نیست