سلام

هیچ تفاوتی نداره.
فضای ابری به زبان فارس و Apload Center به انگلیسی هستش.