سلام ببخشید من گوشیم را روت کردم و وقتی این کار را انجام دادم دیگر گوشیم وار گوگل پلی نمیشود .
من گوشیم را آن روت هم کردم ولی باز وار نمیشود .
میشود یک راه را بگویید که بشود وارد گوگل پلی شد ؟
با...