سلام دوست عزیز
.
لینک های زیر رو مطالعه کنید.

تشخیص صحت کد ملیتولید کننده کد ملیکد ملی و شهر محل صدور آنتنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.