سلام دوست من
من تالیا دارم
یه مدت خیلی خوب بود
اما هزینه مکالمه هاش تفریبا مثل همراه اوله
(اگر گرون تر نباشه) چون من محاسبه نکردم :kap:
شارژ هاش 2000 تومان
5000 تومان
10000 تومان
و 50000...