سلام دوستان
دیدم چند وقتی این قسمت کتاب های چاپی خاک خرده، گفتم یه حال و هوایی بدیم.

کتاب های چاپی رو در این تاپیک معرفی کنید.

کتاب هایی که خودتون خوندید رو هم به دوستان دیگر معرفی کنید.