واقعا رایگانه؟
یا از اوناست که نصب کنی، اسکن میکنه بعد میگه نرم افزار و بخر تا آپدیت انجام بشه ؟

send from my Nokia 1100 using tapatalk