گروه ترجمه تخصصی پارس ترنس از تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهی که دارای سابقه ترجمه متون تخصصی هستند جهت همکاری دعوت می نماید. جهت ارسال درخواست همکاری به بخش استخدام مترجم سایت مراجعه و پس از مطالعه...