دوستان برای آموزش های راه اندازی سایت و کار با وردپرس، یک ویدئوی آموزشی را میتونم براتون معرفی کنم. نمی دانم چقدر مفید واقع شوند. اما تو این ویدئو، راه اندازی یه سایت رو با ورد پرس از صفر توضیح داده....