خوب لینک دانلود خیلی از بازی ها در سایت های فارسی موجود هستند و برای پیدا کردنشون فقط کافی اسم بازی به انگلیسی باضافه ی عبارت "دانلود بازی" رو در گوگل سرچ کنید، به شکل زیر:

[اسم بازی به انگلیسی] +...