[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

2- مغرور بودن ما

گوگل مدام در...