به نظر بازی فوق العاده ایه باید بگیرمش. هیجان بالایی داره