سلام و درود دوستان عزیز


یدونه فرم حضور و غیاب طراحی شده توی اکسل داریم
۲تا شیت داره که توی شیت اول وضعیت حضور و غیاب هر شخص با یک کلمه مشخص میشه
و در شیت دوم باید اسامی با توجه به وضعیت حضور و...