تیزفایل یک سرویس اشتراک گذاری فایل کاملاً ایرانیه که هدفش ساده کردن فرایند آپلود و ذخیره سازی فایل، اشتراک گذاری فایل و همچنین دانلود فایل است.
ما در تیزفایل سعی می کنیم با بروزرسانی مداوم و گسترش...