مهندسان فیسبوک به تازگی برنامه‌ای مجهز به هوش مصنوعی را تولید کردند که توانایی‌های خاص و ویژه‌ای در ایجاد واقعیت مجازی دارد.
تیم تحقیقاتی هوش مصنوعی فیسبوک به تازگی برنامه‌ بسیار پیشرفته‌ای را ایجاد...