168128
به گزارش ترفندستان, به نقل از کلوبیک, Xbox One S چند روزی بیش نیست که ارائه شده اما Eddie Zarick برای تبدیل ان به یک لپتاپ فرصت را از دست نداده است. البته با اینهمه هر چند اینکار یک...