سلام و درود تو برنانه اینستاگرام من و قتی کسی منو فالو میکنه درخواست فالو برای من میاد و باید من فالو رو بزنم و با اینحساب من میشم فالوور اون در صورتی که اون منو فالو کرده و باید بشه فالوور من...