بیشتر وقتا همچین مشکلی پیش میاد، شما یه بار با قندشکن امتحان کن ببینم بازم همین ارور میاد؟