دوست عزیز وقتی من به شما درخواست میدم یعنی شما 1 فالور دارین اگر شما هم منو فالو کنین (بک بدین) یعنی که شما هم اونو فالو کردین
در صورتی میگن فالوور یعنی اینکه من به شما درخواست بدم اما شما منو فالو...