Autodesk Maya Unlimited v8.0 Full

در حال حاضر حرف اول را میان نرم افزارهای سه بعدی سازی و انیمیشن سازی را می زند.

نرم افزار Maya در خیلی جاها استفاده میشه، میشه به جرأت گفت که از این نرم افزار...