دوستانِ عزیز
این توضیحات بسیار مفیده اما برای اشخاصی که علم مناسبی ندارن و قصده خریده یک هارده خوب نیاز ب توضیحاتِ بسار سطحی تر و دمِ دستی تر هست ممنون میشم عزیزان اهل فن مشخصه های مناسبِ یک...